• 露天1.jpg
  • 露天夜空.jpg
  • 露天2.jpg
  • 露天青空.jpg

Bồn tắm riêng Onsen

Tầng Ba phòng tắm cá nhân nóng (Onsen) (miễn phí).

  • Ba phòng tắm nóng (Onsen) được tư nhân sẵn có để sử dụng theo giờ.
  • Tất cả đều miễn phí để sử dụng.
  • Mở cửa từ 15: 00-24: 00 (3 giờ chiều 12 giờ sáng).
  • Kích thước bồn tắm của BOTAN, RURI, SUSUDAKE là 4,0㎡, 4,5㎡ và 5,3㎡ tương ứng. 3-4 pepole được thư giãn để sử dụng.


Xin vui lòng xem Kế hoạch Tầng để xem chi tiết.